AKTUELT

AKTUELT

TOTEN ALMENNING

Priser på enkeltpassering økes

Priser på enkeltpassering på alle almenningsveger settes opp fra 45 eller 50 kroner til 60 kroner fra og med januar 2019. Prisene på årskort er uendret. Årsaken til prisoppgangen er den generelle prisøkningen i samfunnet samt at almenningene ønsker å opprettholde eller bedre standarden på vegene på åsen. Det som kommer inn i vegavgift går i sin helhet til vedlikehold og oppgradering av vegnettet.

Årskort på Lodd 3 sine veger

Årskort på Lodd 3 sine veger kan som før kjøpes på Esso på Lena. Årskort på øvrige veger kan som før kjøpes på YX på Skreia. Selve årskortet som kan brukes år etter år koster 150 kroner (engangskostnad). Årsgebyret for årskort betales som før med bankkort i den aktuelle vegbommen.

Ønsker du brøyting?

Dersom noen ønsker brøyting av hytteveger, parkeringsplasser eller lignende i tilknytning til almenningens vegnett kan de ta kontakt med Anners Gaarder på telefon 958 56 855. Brøytingen faktureres per time.

Nylige
Arkiv

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA