AKTUELT

TOTEN ALMENNING

05/04/2018

Denne artikkelen stod i Totens blad i 2014

Skrevet av: Mina B. Sveen, Totens Blad

Tlf.: 61168757 / mobil: 41544337

Sommeren på Totenåsen er et paradis for tur- og hyttefolket, men også for husdyra som får noen måneder i full frihet. Sameksistensen er ikke alltid knirkefri...

05/04/2018

Årskortene brukes på bomstasjonene ved at kortet legges inntil kortleser på den oransje søylen som står foran bommen. Deretter følges instruksjonen på skjerm ved kortterminal for betaling med bankkort. Det er en engangsavgift på årskortet på 150 kr/stk i tillegg til år...

05/04/2018

Ledige festetomter i Toten Almenning lodd nr 4 og 5.

Du finner reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for de ulike hytteområdene på kommunens kartside. Du må da velge "Arealplaner" øverst i menyen til venstre. Du kan så søke på f. eks Hersjøen og vil da få opp r...

05/04/2018

Rabatten gis på materialer som skal brukes til landbruksformål eller våningshus på den bruksberettigede eiendommen.Det gis rabatt på hvit trelast, limtredragere, takstoler og impregnerte gjerdestolper. Egne regler gjelder for lodd nr. 3.

Ta kontakt med Toten Tre XL Bygg...

05/04/2018

Lodd nr 3 vedtok i september 2016 å innføre tilskudd til bruksberettigede etter søknad.

Da 2016 var et overgangsår er det vedtatt at alle bruksberettigede i lodd nr 3 som fikk godkjent søknad om kommunalt grøftetilskudd, kan søke om grøftetilskudd iht gjeldende vedtekte...

05/04/2018

I henhold til Bruksregler for Toten Almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og Eina Almenning punkt 3.7 bokstav d), kan det avsettes midler til rabatt og bidragsordninger.

De årene Toten Allmenning Lodd nr. 3 har et regnskapsmessig overskudd utover den alminnelige skogsdriften, åpn...

Please reload

Nylige

05/04/2018

05/04/2018

Please reload

Arkiv
Please reload

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA