AKTUELT

TOTEN ALMENNING

22/01/2018

Historisk utnyttelse av skogen:

Etter kjøpet av almenningen i 1805 gikk det ca. 50 år hvor man ikke vet stort om hva som skjedde i Totens Almenninger. Det var først i 1857 at "Loven om almenninger" kom og det ble påbudt å sette opp regler for utnyttelse av skogen. Vi fi...

22/01/2018

Det vil også forekomme både storfe og sauer fra Lodd 2 inne på våre områder. Disse organiseres av egne beitelag. Arnfinn Degvold, tlf 41652115 leder storfesankelaget i Lodd nr 2.

Turgåere oppfordres til varsomhet i omgang med beitedyr. Sitt gjerne ned og la et dyr frivi...

Please reload

Nylige

05/04/2018

05/04/2018

Please reload

Arkiv
Please reload

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA