AKTUELT

Mottok du kommunalt grøftetilskudd i 2016?

Lodd nr 3 vedtok i september 2016 å innføre tilskudd til bruksberettigede etter søknad.

Da 2016 var et overgangsår er det vedtatt at alle bruksberettigede i lodd nr 3 som fikk godkjent søknad om kommunalt grøftetilskudd, kan søke om grøftetilskudd iht gjeldende vedtekter for tilskudd til bruksberettigede.

Nylige
Arkiv