AKTUELT

Hytter/tomter

Ledige festetomter i Toten Almenning lodd nr 4 og 5.

Du finner reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for de ulike hytteområdene på kommunens kartside. Du må da velge "Arealplaner" øverst i menyen til venstre. Du kan så søke på f. eks Hersjøen og vil da få opp reguleringsplankartet og reguleringsplanbestemmelser.

På hyttegrendene i Nybrenna, Hersjøen og Fjæluhøgda har vi lagt ut flere festetomter. For alle interesserte er det "først til mølla"-prinsippet som gjelder. Tomtene blir delt ut ettersom interesserte melder seg på. For nærmere informasjon om hvilke tomter som til enhver tid er tilgjengelige, kontakt bestyrer Mats Halvorsrud på telefon 95 55 06 79 (post@totenalm.no).

Kart og reguleringsplaner finner du ved å klikke her.

Nylige
Arkiv

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Christian D. Meyer

924 41 696

cdm@skjefstad.net

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA