AKTUELT

Årskort på Lodd 3 sine veger

Årskort på Lodd 3 sine veger kan som før kjøpes på Esso på Lena. Årskort på øvrige veger kan som før kjøpes på YX på Skreia. Selve årskortet som kan brukes år etter år koster 150 kroner (engangskostnad). Årsgebyret for årskort betales som før med bankkort i den aktuelle vegbommen.

Nylige
Arkiv