AKTUELT

Årskort på Lodd 3 sine veger

Årskort på Lodd 3 sine veger kan som før kjøpes på Esso på Lena. Årskort på øvrige veger kan som før kjøpes på YX på Skreia. Selve årskortet som kan brukes år etter år koster 150 kroner (engangskostnad). Årsgebyret for årskort betales som før med bankkort i den aktuelle vegbommen.

Nylige
Arkiv

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Christian D. Meyer

924 41 696

cdm@skjefstad.net

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA