AKTUELT

Priser på enkeltpassering økes

Priser på enkeltpassering på alle almenningsveger settes opp fra 45 eller 50 kroner til 60 kroner fra og med januar 2019. Prisene på årskort er uendret.

Årsaken til prisoppgangen er den generelle prisøkningen i samfunnet samt at almenningene ønsker å opprettholde eller bedre standarden på vegene på åsen. Det som kommer inn i vegavgift går i sin helhet til vedlikehold og oppgradering av vegnettet.

Nylige
Arkiv

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Christian D. Meyer

924 41 696

cdm@skjefstad.net

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA