AKTUELT

Priser på enkeltpassering økes

Priser på enkeltpassering på alle almenningsveger settes opp fra 45 eller 50 kroner til 60 kroner fra og med januar 2019. Prisene på årskort er uendret.

Årsaken til prisoppgangen er den generelle prisøkningen i samfunnet samt at almenningene ønsker å opprettholde eller bedre standarden på vegene på åsen. Det som kommer inn i vegavgift går i sin helhet til vedlikehold og oppgradering av vegnettet.

Nylige