AKTUELT

Valgmanntallet for Toten almenning

Valgmanntallet for Toten almenning lodd nr 3, 4 og 5 er lagt ut på almenningskontoret, fra 31. januar 2020. Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styret i den enkelte allmenning senest 3 uker etter at manntallet ble lagt ut.

En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettsregisteret. Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget.»

Nylige
Arkiv