top of page

AKTUELT

Søk

Rabatt på masser fra Franzefoss

Franzefoss gir rabatt tilsvarende laveste entreprenør-rabatt til alle med allmenningsrett/bruksrett i Toten Almenning lodd nr. 3, 4 og 5

De som har et prosjekt der de kjøper store mengder varer oppfordres til å forhandle pris.

I tillegg gir Almenningen rabatt til bruksberettigede på masser brukt til Landbruksformål på den bruksberettigede eiendom. Eksempel på slik bruk av masser er: Gardsveg, grøfting, grunnarbeid til våningshus og landbruksbygg.

Almenningsrabatten er for tiden 30% av massekostnad uten MVA og er lik for Toten allmenning lodd nr. 3, 4 og 5. Det gis ikke tilskudd til transport av masse.

Før du drar til Franzefoss må du kontakte de og få registrert deg som kunde, slik at du får vektlappSlik får du utbetalt tilskudd:

Send søknad om utbetaling av tilskudd etter avsluttet prosjekt med oppsett som viser total masse kostnad uten MVA til post@totenalm.no.

Søknad må inneholde:

-          Navn på eier, eiendom og Gnr/Bnr der massene er brukt

-          Kort beskrivelse av hva massene er brukt til

-          Faktura som dokumenterer kostnad og tidspunkt for kjøp.

-          Kontonummer tilskuddet ønskes utbetalt til


Comments


Nylige
Arkiv

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.

bottom of page