VEI OG BOM

VEI OG BOM

TOTEN ALMENNING

Årskortene brukes på bomstasjonene ved at kortet legges inntil kortleser på den oransje søylen som står foran bommen. Deretter følges instruksjonen på skjerm ved kortterminal for betaling med bankkort. Det er en engangsavgift på årskortet på 150 kr/stk i tillegg til årsavgiften, for tiden kr. 800 pr. år. I lodd 3 er årskort gratis for bruksberettigede. De som er registrert som bruksberettigede i lodd nr 3 og har hatt en rabattert pris på 500 kroner har nå blitt endret i vårt system til gratis. Dette gjelder kun et kort per bruksberettigede eiendom og man kan velge om det frie årskortet skal være på lodd 3 sine veger eller på Garsjøvegen. De som er registrert med flere kort får altså bare et kort gratis.

 

Årskort automatbommer:

Dersom det er noen som har gammelt årskort til en eller flere av automatbommene på åsvegene som ikke har fått tilsendt nytt årskort så bes de om å ta kontakt med Almenningen.

Vi har sendt ut nytt årskort til alle som er registrert som innehaver at et eller flere årskort på det gamle årskort-systemet. Vi får en del kort i retur på grunn av feil adresse. Det kan også være noen feil i våre lister.

Kostnader med nye årskort blir dekket av Almenningen. Det gamle årskortsystemet vil være i drift frem til vi ser at det nye systemet fungerer tilfreds-tillende. Dersom det er noen som har det gamle årskortet (det står Swarco på kortet) som ikke har fått nytt bes de om å kontakte Almenningen.

Nytt årskort til Garsjøvegen og for Hersjøvegen kan kjøpes på YX stasjonen på Skreia.

 

Årskort for Lodd nr 3 kan kjøpes på Esso på Lena.

Alle bruksberettigede i lodd nr 3 har rett til ett gratis årskort hver.
Ta kontakt med allmenningsbestyrer.

Foto: Ole Anders Beck
Show More

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Christian D. Meyer

924 41 696

cdm@skjefstad.net

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA