top of page
Image by Johannes Plenio

VELKOMMEN TIL

TOTEN ALMENNING

BOMSYSTEM

Vi har bomsystem med skiltgjenkjenning og selvbetjent betaling(web) i stedet for fysisk bom

Fra 01.01.23 gikk vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom.

Ønsker du å fortsette å benytte veien med årsabonnement anbefaler vi å kjøpe et abonnement via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av passering.

Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «aktuell vei» på lokasjon. (Skriver du «Toten» får du opp alle våre veier) Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type abonnement og utfører kjøpet.

Vi oppfordrer alle (også de som ikke skal kjøpe årskort) som bruker vegen om å opprette brukerkonto. Da slipper du å logge inn ved hver passering for å unngå faktura med gebyr.

Bruksanvisning

Med den nye løsningen administrerer man enkelt selv bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 14.dag.

Abonnementene gjelder for inntil 2 kjøretøy.

Bomkameraer

BRUKSRETTRABATT

Nye avtaler

Planer

Vi har nå signerte nye avtaler med Byggsenteret Toten og XL Bygg Toten Tre. 

Det finnes også en avtale med Franzefoss.

Det er noe forskjeller i rabatten som ytes per almenningslodd. Detaljer ligger under hvert enkelt lodds sider.

NB: Det MÅ oppgis Gards- og Bruksnummer ved første gangs bestilling.

HISTORIEN

"Vi Christian den Syvende av Guds Naade, Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmersken og Oldenborg. - Gjør vitterligt: at Vi ved Vores Resolution af 4 Januari 1804, allernaadigst have bevilget, at de os tilhørende, Totens vestre og søndre Almindinger i Totens Fogderi og Christians Amt /: dog med Undtagelse af de deri beliggende skyldsadt og uskyldsadte Pladse, samt de av Jens Hagen i bruk havende Jordstycker :/ maae til Ejendom overdrages Almuen i Toten Præstegjelde for Kjøbesumma 1500 rdr .........."

Slik lyder skjøtet fra Christian VII som ble utstedt 26. juni 1805 og tinglest 26. september samme år og som overdro almenningsområdet til jordeierne på Toten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.

GettyImages-1272319404_ravid.jpg

Hei.

bottom of page