Image by Johannes Plenio

VELKOMMEN TIL

TOTEN ALMENNING

LODD 3

Hoff Gjestgiveri,

tirsdag 26. april 2022 kl. 18.00.

LODD 4

Torsætra,

fredag 29. april 2022 kl. 18.00

LODD 5

Torsætra,

torsdag 28. april 2022 kl. 18.00

Almenningenes årsberetning og regnskap samt valgkomiteens forslag vil være tilgjengelig på almenningskontoret, Lenagata 39 på Lena og på almenningenes felles hjemmeside www.totenalm.no senest tre uker før årsmøtene.

  • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til almenningsstyret senest 1 uke før årsmøtet.

  • Alle personer som har stemmerett ifølge manntallet kan fremme motforslag til valgkomiteens forslag senest 2 uker før valget.

  • Personer som møter med fullmakt fra kommune, sameie eller liknende eller som verge for bruksberettigede, bes om å sende inn fullmakten før årsmøtet.

AKTUELT

Image by Tim Schramm
Forest Grass
Image by Matthew Smith
Bilde 09.03.2018, 11 29 49.jpg
bom-kamera.png

Nytt Bomsystem fra 2023

Bilde 09.03.2018, 11 05 06.jpg

ØNSKER DU BRØYTING?

VALGMANNTALLET FOR TOTEN ALMENNING

Valgmanntallet for Toten almenning lodd nr 3, 4 og 5 er lagt ut på almenningskontoret,

fra 31. januar 2020. Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styret i den enkelte allmenning senest 3 uker etter at manntallet ble lagt ut.  

En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret

om endringer som har betydning for bruksrettsregisteret. Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget

HISTORIEN

"Vi Christian den Syvende av Guds Naade, Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmersken og Oldenborg. - Gjør vitterligt: at Vi ved Vores Resolution af 4 Januari 1804, allernaadigst have bevilget, at de os tilhørende, Totens vestre og søndre Almindinger i Totens Fogderi og Christians Amt /: dog med Undtagelse af de deri beliggende skyldsadt og uskyldsadte Pladse, samt de av Jens Hagen i bruk havende Jordstycker :/ maae til Ejendom overdrages Almuen i Toten Præstegjelde for Kjøbesumma 1500 rdr .........."

Slik lyder skjøtet fra Christian VII som ble utstedt 26. juni 1805 og tinglest 26. september samme år og som overdro almenningsområdet til jordeierne på Toten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.