GENERELL KONTAKT

Adresse

Industrivegen 36

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA

TOTEN ALMENNING

VELKOMMEN TIL

LODD 3

Toten almenning lodd nr. 3 yter virkesrett til alle bruksberettigede uten søknad. Denne ytelsen baserer seg på overskudd fra skogsdriften til Lodd nr. 3. 

Her vil du finne samlet informasjon

rundt årsberetninger fra 2011-2018.

LODD 4

LODD 5

Tildeling av rådyrjakt 2019.

AKTUELT

Bilde_3459 (2).jpg

ÅRSBERETNING LODD 3 2018

Bilde 09.03.2018, 11 31 44.jpg

ÅRSBERETNING LODD 4 2018

Bilde 09.03.2018, 11 15 46.jpg

ÅRSBERETNING LODD 5 2018

Bilde 09.03.2018, 11 29 49.jpg

PRISER PÅ ENKELTPASSERING PÅ ALLE ALLMENNINGSVEGER ØKES I 2019

Bilde 09.03.2018, 11 27 27.jpg

ÅRSKORT PÅ LODD 3 SINE VEGER

Bilde 09.03.2018, 11 05 06.jpg

ØNSKER DU BRØYTING?

HISTORIEN

"Vi Christian den Syvende av Guds Naade, Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmersken og Oldenborg. - Gjør vitterligt: at Vi ved Vores Resolution af 4 Januari 1804, allernaadigst have bevilget, at de os tilhørende, Totens vestre og søndre Almindinger i Totens Fogderi og Christians Amt /: dog med Undtagelse af de deri beliggende skyldsadt og uskyldsadte Pladse, samt de av Jens Hagen i bruk havende Jordstycker :/ maae til Ejendom overdrages Almuen i Toten Præstegjelde for Kjøbesumma 1500 rdr .........."

Slik lyder skjøtet fra Christian VII som ble utstedt 26. juni 1805 og tinglest 26. september samme år og som overdro almenningsområdet til jordeierne på Toten.