top of page
Image by Johannes Plenio

VELKOMMEN TIL

TOTEN ALMENNING

NYTT BOMSYSTEM

Fra nyttår blir det skiltgjenkjenning og selvbetjent betaling i stedet for fysisk bom

Fra og med 01.01.23 går vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom.

Ønsker du å fortsette å benytte veien med årsabonnement anbefaler vi å kjøpe et abonnement via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart.

Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «aktuell vei» på lokasjon. (Skriver du «Toten» får du opp alle våre veier) Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type abonnement og utfører kjøpet.

Vi oppfordrer alle (også de som ikke skal kjøpe årskort) som bruker vegen om å opprette brukerkonto. Da slipper du å logge inn ved hver passering for å unngå faktura med gebyr.

Administrasjonsgebyret er for tiden 79 kr. inkl. mva.

Bruksanvisning

Med den nye løsningen administrerer man enkelt selv bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 14.dag.

Abonnementene gjelder for inntil 2 kjøretøy.

bom-kamera.png

BRUKSRETTRABATT

Nye avtaler

planker.jpg

Vi har nå signerte nye avtaler med Byggsenteret Toten og XL Bygg Toten Tre. Avtalene er like for både lodd 3,4 og 5.
Det ytes rabatter på gjeldende varegruppeliste som proffkundene får.  Rabatten gjelder på de til en hver tid gjeldende veil. pris. Ved større prosjekter anbefales det å forespørre. 

I tillegg har Lodd 3 signert en avtale med Toten Pukk.
Her gis det 30 % rabatt på veiledende priser.
NB: Det MÅ oppgis Gards- og Bruksnummer ved første gangs bestilling.

HISTORIEN

"Vi Christian den Syvende av Guds Naade, Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmersken og Oldenborg. - Gjør vitterligt: at Vi ved Vores Resolution af 4 Januari 1804, allernaadigst have bevilget, at de os tilhørende, Totens vestre og søndre Almindinger i Totens Fogderi og Christians Amt /: dog med Undtagelse af de deri beliggende skyldsadt og uskyldsadte Pladse, samt de av Jens Hagen i bruk havende Jordstycker :/ maae til Ejendom overdrages Almuen i Toten Præstegjelde for Kjøbesumma 1500 rdr .........."

Slik lyder skjøtet fra Christian VII som ble utstedt 26. juni 1805 og tinglest 26. september samme år og som overdro almenningsområdet til jordeierne på Toten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.

GettyImages-1272319404_ravid.jpg

Hei.

bottom of page