bom-kamera.png

NYTT BOMSYSTEM

Fra 2.januar 2023 vil et nytt bomsystem bli tatt i bruk på Totenåsen. Den nye bomløsningen,

kjent som Norgesbom, benytter automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom.

Årsabonnement

Ønsker du å fortsette å benytte veien med årsabonnement anbefaler vi å kjøpe et abonnement via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart.

Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Totenåsen» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type abonnement og utfører kjøpet.

 

Med den nye løsningen administrerer man enkelt selv bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 14.dag. Abonnementene gjelder for inntil 2 kjøretøy, men hvis det er aktuelt med flere kjøretøy må kjøpsprosessen gjentas tilsvarende antall kjøretøy abonnementet dekker.

Vi kommer til å legge ut abonnementene for salg en stund i forveien, men de som kjøper i forkant vil fortsatt gjelde fra 02.01.2023. Kjøp etter oppstartsdato vil medføre at abonnementet løper 1år fra dato til dato, ikke et kalenderår.

norgesbom-logo_edited_edited.png
Enkeltpasseringer

Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48 timer etter passering ved å søke opp aktuelt kjøretøy på www.youpark.no , eller registrere en bruker og legge inn betalingskort som betalingsmetode. Velger man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien. Satsene beregnes automatisk etter oppgitt vekt på kjøretøyet ved oppslag i motorvognregisteret.

Fakturagebyr

Passerer man på veien uten å foreta seg noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke gjør opp innen 48 timers regelen.

For de som kjøper abonnement er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy er lagt til «kjøretøyregisteret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et abonnement i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.

Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på www.youpark.no

bomskisse.png
Priser

Priser på abonnement og enkeltpasseringer blir som følger:

Enkeltpassering

Kjøretøy under 7,5t: 60 kr

Kjøretøy over 7,5t: 120 kr

Årsabonnement

800 kr. Gjelder inntil 2 biler.

Bomstasjoner med egne priser

Nyhussætervegen

Enkeltpassering personbil: 60 kr,

Årskort personbil: 1400,- 

Sesongkort sommer: 700,-

Sesongkort vinter: 1000,-

Elvlyvegen

Enkeltpassering personbil: 45 kr,-

Sesongkort sommer 450,-

betaling.png