top of page

BEITEDYR

Beiteretten er eldre enn allemannsretten.

De bruksberettigede som "eier" almenningene som igjen eier Totenåsen, har en gammel rett til å slippe sine dyr på beite i allmenningen. 

Uten disse dyra ville de flotte turområdene grodd igjen og mange områder ville blitt mye mer utilgjengelig.

Plakaten under er laget for at dere som ferdes på Totenåsen skal forstå dyrene og slik unngå å komme i farlige/ubehagelige situasjoner.

Ring beitelagets vakttelefon:
988 03 980 om du ser skadde eller døde dyr!

Nummer og farger på øremerker samt hvor dyret er observert, er nyttig informasjon for at riktig eier skal få beskjed.

Følg disse rådene og føl deg trygg i sameksistens med våre beitedyr.

Artikkel om beiting og turgåere

beiteplakat.png
bottom of page