Beitedyr

Beiteretten er eldre enn allemannsretten.

De bruksberettigede som "eier" almenningene som igjen eier Totenåsen, har en gammel rett til å slippe sine dyr på beite i allmenningen. 

Uten disse dyra ville de flotte turområdene grodd igjen og mange områder ville blitt mye mer utilgjengelig.

Plakaten til høyre er laget for at dere som ferdes på Totenåsen skal forstå dyrene og slik unngå å komme i farlige/ubehagelige situasjoner.

Ring beitelagets vakttelefon:
930 73 363 om du ser skadde eller døde dyr!

Følg disse rådene og føl deg trygg i sameksistens med våre beitedyr.

Artikkel om beiting og turgåere

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Christian D. Meyer

924 41 696

cdm@skjefstad.net

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA