GENERELL KONTAKT

Adresse

Industrivegen 36

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA

AKTUELT

TOTEN ALMENNING

05/02/2020

Valgmanntallet for Toten almenning lodd nr 3, 4 og 5 er lagt ut på almenningskontoret, fra 31. januar 2020. Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styret i den enkelte allmenning senest 3 uker etter at manntallet ble lagt ut.  

En vil minne om den plikt de br...

21/12/2018

Priser på enkeltpassering på alle almenningsveger settes opp fra 45 eller 50 kroner til 60 kroner fra og med januar 2019. Prisene på årskort er uendret.

Årsaken til prisoppgangen er den generelle prisøkningen i samfunnet samt at almenningene ønsker å opprettholde eller...

20/12/2018

Årskort på Lodd 3 sine veger kan som før kjøpes på Esso på Lena. Årskort på øvrige veger kan som før kjøpes på YX på Skreia. Selve årskortet som kan brukes år etter år koster 150 kroner (engangskostnad). Årsgebyret for årskort betales som før med bankkort i den aktuell...

19/12/2018

Dersom noen ønsker brøyting av hytteveger, parkeringsplasser eller lignende i tilknytning til almenningens vegnett kan de ta kontakt med Anners Gaarder på telefon 958 56 855. Brøytingen faktureres per time.

05/04/2018

Denne artikkelen stod i Totens blad i 2014

Skrevet av: Mina B. Sveen, Totens Blad

Tlf.: 61168757 / mobil: 41544337

Sommeren på Totenåsen er et paradis for tur- og hyttefolket, men også for husdyra som får noen måneder i full frihet. Sameksistensen er ikke alltid knirkefri...

05/04/2018

Årskortene brukes på bomstasjonene ved at kortet legges inntil kortleser på den oransje søylen som står foran bommen. Deretter følges instruksjonen på skjerm ved kortterminal for betaling med bankkort. Det er en engangsavgift på årskortet på 150 kr/stk i tillegg til år...

05/04/2018

Ledige festetomter i Toten Almenning lodd nr 4 og 5.

Du finner reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for de ulike hytteområdene på kommunens kartside. Du må da velge "Arealplaner" øverst i menyen til venstre. Du kan så søke på f. eks Hersjøen og vil da få opp r...

05/04/2018

Rabatten gis på materialer som skal brukes til landbruksformål eller våningshus på den bruksberettigede eiendommen.Det gis rabatt på hvit trelast, limtredragere, takstoler og impregnerte gjerdestolper. Egne regler gjelder for lodd nr. 3.

Ta kontakt med Toten Tre XL Bygg...

05/04/2018

Lodd nr 3 vedtok i september 2016 å innføre tilskudd til bruksberettigede etter søknad.

Da 2016 var et overgangsår er det vedtatt at alle bruksberettigede i lodd nr 3 som fikk godkjent søknad om kommunalt grøftetilskudd, kan søke om grøftetilskudd iht gjeldende vedtekte...

05/04/2018

I henhold til Bruksregler for Toten Almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og Eina Almenning punkt 3.7 bokstav d), kan det avsettes midler til rabatt og bidragsordninger.

De årene Toten Allmenning Lodd nr. 3 har et regnskapsmessig overskudd utover den alminnelige skogsdriften, åpn...

Please reload

Nylige

05/04/2018

05/04/2018

Please reload

Arkiv
Please reload