GENERELL KONTAKT

Adresse

Industrivegen 36

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA

RÅDYRJAKT I LODD #5 OG TOTENVIKEN

Følgende regler gjelder for tildeling av rådyrjakt i Toten almenning lodd nr. 5 og Totenviken Grunneierlag.

Generelt: Rådyrjakt kan søkes av jaktlag på minimum 4 og maksimalt 6 personer . Det kan være inntil to (2) utenbygdsboende medlemmer i jaktlaget. Jaktleder skal være innenbygdsboende. Utenbygdsjegere skal ikke jakte uten at medlem fra bygdelaget er med.  Ett og samme jaktlag tildeles maksimalt 2 fellingsretter. Ved jakt på rådyrbukk i perioden 10.08 til 25.09 kreves ikke organisering i jaktlag, men til søkere stilles de samme krav som til jaktledere ved ordinær rådyrjakt. Det kreves dokumentasjon for tilgang på godkjent ettersøkshund. En forbeholder seg retten til uten begrunnelse å godta eller forkaste enhver søknad.

Jakttid: Bukkejakt 10.08. til 24.09. Ordinær rådyrjakt 25.09. til 23.12.

Pris: Pris per fellingsrett er kr. 800,00,-. Det selges egne fellingsretter for rådyrbukk i perioden 10.08 til 24.09.

Søknader sendes Toten Almenning lodd nr. 5, Industrivegen 36, 2850 Lena, eller post@totenalm.no innen 1. august.

ÅRSBERETNING
KART OG REGULERINGSPLANER

Kart Hersjøen lodd 5

Reguleringsplan Hersjøen

Kart Fjæluhøgda lodd 5

Reguleringsplan Fjæluhøgda