top of page

LODD 5

BRUKSRETTRABATT

Virkesrett

Toten Almenning lodd nr. 5 yter virkesrett til alle bruksberettigede uten søknad.


Denne ytelsen baserer seg på overskudd fra skogsdriften til Lodd nr. 5. Det er signert avtale med Toten Byggsenter og XL Bygg, avd. Kolbu.

Det er en betingelse at materialene som tas ut benyttes til våningshus, kårbolig og landbruksbygg på den bruksberettigede eiendom. 

Det vises til:

Bruksregler for almenningene og Lov om bygdealmenninger.

Det ytes rabatter på gjeldende varegruppeliste som proffkundene får.  Rabatten gjelder på de til en hver tid gjeldende veil.priser.
Ved større prosjekter anbefales det å forespørre. Rabatten er for tiden begrenset til årlig kr. 10.000 pr bruksberettiget.
Uttak av trelast som overskrider 10.000 kroner i rabatt innenfor samme år er søknadspliktig.

Rabatten pr. 2024 er på 40%.

Husk at fordelen av benyttet bruksrett-rabatt skal føres opp på skattemeldingen.

JAKT OG FISKE i LODD 5

Følgende gjelder for jakt og fiske i lodd 5

Generelt: Småviltjakt forvaltes av Totenviken Jeger og fiskeforening. Disse kan du finne på facebook, og på NJFF sine sider

Fiskekort: Dette kan du kjøpe på inatur sine sider. For fiskeregler m.m. følg linken.

Småviltjakt: Småviltjakt er begrenset til innenbygds beboere med gyldig jaktkort, men disse kan ha med seg gjestejegere med gjestekort.

RÅDYRJAKT I LODD NR. 5 OG TOTENVIKEN GRUNNEIERLAG

Følgende regler gjelder for tildeling av rådyrjakt i Toten almenning lodd nr. 5 og Totenviken Grunneierlag.

Generelt: Rådyrjakt kan søkes av jaktlag på minimum 4 og maksimalt 6 personer. Det kan være inntil to (2) utenbygdsboende medlemmer i jaktlaget. Jaktleder skal være innenbygdsboende. Utenbygdsjegere skal ikke jakte uten at medlem fra bygdelaget er med.  Ett og samme jaktlag tildeles 3 fellingsretter. Ved jakt på rådyrbukk i perioden 10.08 til 25.09 kreves ikke organisering i jaktlag, men til søkere stilles de samme krav som til jaktledere ved ordinær rådyrjakt. Det kreves dokumentasjon for tilgang på godkjent ettersøkshund. En forbeholder seg retten til uten begrunnelse å godta eller forkaste enhver søknad.

Prøveordning høst 2023 og 2024:

Enkeltpersoner kan søke fellingsrett på rådyr ,det tillates ikke hund på denne fellingsretten. Ellers gjelder samme regler  som ved ordinær rådyrjakt.

Jakttid: Bukkejakt 10.08. til 24.09. Ordinær rådyrjakt 25.09. til 23.12.

Pris: Pris per fellingsrett er kr. 800,00,-. Det selges egne fellingsretter for rådyrbukk i perioden 10.08 til 24.09.

Søknader sendes Toten Almenning lodd nr. 5, Lenagata 39, 2850 Lena, eller post@totenalm.no  innen 1. august.

Ettersøkshunder

Grunnet at det er noe lavt antall godkjente ettersøksekvipasjer i vårt område oppfordres det til å komme i gang med trening av hund og få denne godkjent. Mer informasjon her

HYTTEUTLEIE
BJORNHAUG.jpg

Bjønnhaughytta ligger innerst i Bjørnhaugvegen (google maps) hytta rommer hele 8 sengeplasser, utedo, kjøkken og uthus. 

Hytta har gode parkeringsmuligheter og ligger tilbaketrukket og fint til, så her kan du nyte stillheten.

Det er ca. 10km fra du svinger opp i Fjellhaugvegen fra fv33 og frem til hytta.


 

Bestilling sendes til: post@totenalm.no

ÅRSBERETNING
KART OG REGULERINGSPLANER

Kart Hersjøen lodd 5

Reguleringsplan Hersjøen

pdf.png

Kart Fjæluhøgda lodd 5

Reguleringsplan Fjæluhøgda

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.

bottom of page