top of page
hyttefelt.png

EIERSKIFTE OG FESTEKONTRAKT

Festekontrakter og tinglysning

Hytter i Toten Almennning, lodd nr. 3, 4 og 5 er i all hovedsak satt opp på festet tomt. Henvendelser som gjelder overdragelse av hytter/tomter skal fortrinnsvis sendes almenningen per e post til:

post@totenalm.no

 

Vi trenger:

 • Kontrakt signert av begge parter

 • Ved dødsfall trenger vi skifteattest(original - kan ikke scannes og sendes) - kan legges i postkassa utenfor almenningskontoret.

 

Eller ta kontakt med almenningskontoret på 415 40 290.

Det må påregnes en saksbehandlingstid på inntil 3 uker.

Gebyr overdragelse av festetomt og hytte
For eiendomsoverdragelser som skal tinglyses innfører Toten almenning lodd nr. 3, 4 og 5 et saksbehandlingsgebyr på kroner 6000,- for saker innkommet fra og med 1. februar 2022. I de saker der selger er bruksberettiget i det aktuelle almenningslodd er saksbehandlingsgebyret kr. 3000,-.

Gebyret skal dekke almenningens kostnader til:

 • Kontakt per e post og telefon med fester og/eller megler

 • Informasjon om eiendommen til fester og/eller megler

 • Eventuelt kontakt med kommunen og kartverket ifm. tinglysing

 • Signatur på egenerklæringsskjema ved salg av tomt

 • Utarbeidelse av ny festekontrakt om dette trengs

 • Signatur som bortfester på skjøte

 • Enkel veiledning til parter som ikke benytter megler

 • Med mer

Det orienteres om at gebyret ikke dekker bistand til å avklare eiendomsrett og bistand til overdragelse av uoppgjorte dødsbo og andre saker med kompliserte eierforhold.

Gebyret skal overføres til almenningens konto før skjøte signert av bortfester utleveres. For rask saksbehandling oppfordres selger om å sende kvittering for betalt saksbehandlingsgebyr.

 • Konto nr. Toten almenning lodd nr. 3: 6173 05 01608

 • Konto nr. Toten almenning lodd nr. 4: 2050 05 01384

 • Konto nr. Toten almenning lodd nr. 5: 2050 05 01511

NB!: Husk å merke innbetalingen med Gnr/Bnr/Fnr for punktfeste overdragelsen gjelder

bottom of page