Eierskifte / Festekontrakter

Hytter i Toten Almennning, lodd nr. 3, 4 og 5 er i all hovedsak satt opp på festet tomt.

Denne siden inneholder det som trengs av informasjon ved kjøp eller salg av hytter på festet tomt.

Ønsker eier eller eiendomsmegler bistand med å sammenstille informasjon eller hente ut informasjon ut over det som finnes her, påløper det et administrasjonsgebyr på kr. 2000,-

Denne siden er under utvikling

hyttefelt.png

Festekontrakt

Her må Mats fylle inn...

Hytteforening

Her må Mats fylle inn...

Tinglysning

Her må Mats fylle inn...

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Christian D. Meyer

924 41 696

cdm@skjefstad.net

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA