LODD 3

BRUKSRETTRABATT

Toten almenning lodd nr. 3 yter virkesrett til alle bruksberettigede uten søknad. Denne ytelsen baserer seg på overskudd fra skogsdriften til Lodd nr. 3. 

Denne ytelsen fastsettes av styret og består for tiden av 10 % rabatt hos Toten Byggsenter og XL Bygg, avd. Kolbu. Rabatten er for tiden begrenset til årlig kr. 10.000 pr bruksberettiget.
Uttak av trelast som overskrider 10 000 kroner i rabatt innenfor samme år er søknadspliktig.

Årskort til hver bruksberettiget eiendom er gratis for kjøring på almenningens bomveger – Lodd 3 eller Garsjøvegen. .
Logg inn på Youpark, registrer deg, velg abonnement, velg "Frikort - Bruksberettiget LODD NR 3" Husk å spesifisere Gnr/Bnr i kommentarfeltet. Deretter må du legge til inntil to stk kjøretøy.

Mer info om registrering, herunder bruksanvisning, finner du her

TILSKUDD TIL BRUKSBERETTIGEDE

I henhold til Bruksregler for Toten Almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og Eina Almenning punkt 3.7 bokstav d), kan det avsettes midler til rabatt og bidragsordninger.

De årene Toten Allmenning Lodd nr. 3 har et regnskapsmessig overskudd utover den alminnelige skogsdriften, åpnes det også for å yte tilskudd til landbruksbygg, nydyrking, gjerder, grøfting og andre jordbruksrelaterte tiltak.

Formålet med å yte eget tilskudd er å gi støtte til prosjekter som styrker økonomien til de som aktivt holder jorda i hevd (egen og andre bruksberettigedes jord).

Det kan gis inntil 10 % tilskudd av godkjente prosjekter opp til en kostnadsramme på 1 million kroner.

Videre kan det gis inntil 5 % tilskudd av en kostnad ut over 1 million kroner. Den maksimale utbetalingen per prosjekt er kr. 300.000,-.

ÅRSBERETNING
GRUS OG PUKK

Grustaket er utleid til Toten Pukkverk AS.

Som bruksberettiget i Lodd nr 3 får du 10 % rabatt hos Toten Pukkverk. Har du planer om større prosjekter, ta kontakt for å bli enig om egen pris.

http://totenpukk.no/

HYTTEUTLEIE

Lett tilgjengelig, plassert langs Vestre Åsveg, ca. 17 km fra Lena sentrum, ligger den tradisjonsrike hytta Vesterås. En gang benyttet som overnatting og hvilested for slitne tømmerkjørere og deres hester,  idag modernisert som utleiested for de som søker ut i naturens stillhet vekk fra trafikk og mas.


Vesterås har et moderne og velutstyrt kjøkken og kan benyttes for større eller mindre samlinger.

Sommer eller vinter, vil du kunne leie hytta i weekender eller for lengre perioder. Rett utenfor trappa har du tilgang til de muligheter Totenåsen tilbyr.


Om vinteren fyrer du med gratis ved fra peis eller ovner. Elektrisk strøm har du tilgang til fra egen dieselgenerator.   
      
Rikelig med sengeplasser og rom for vanlig opphold eller konferanse.


Store og godt utstyrte oppholdsrom gjør hytta egnet til større eller mindre grupper for avslapping eller kreativitet.


På tunet rett utenfor hytta er det mange parkeringsplasser.  Ved utleie om vinteren, brøytes området. Vestre Åsveg er helårsvei.

Det har blitt satt opp nytt uthus etter brannen den 15.10.2006. Det er satt inn et nytt strømagregat som er en del større enn det gamle.
I uthuset er det et rom som er forvaltes av DNT. Hytta ligger plassert langsmed den nye Totenåsstien.

 

 
Kontaktperson for Vesterås:

Morten Skaugerud, Gransmarka 58, 2850 Lena.

Tlf: 918 15 341.

Foto: Ole Anders Beck
Foto: Ole Anders Beck
press to zoom

Allmenningen har to regulerte områder hvor det er to ulike planer. I tillegg har kommunen utarbeidet regler for eksisterende hytter innenfor LNF - områder, d.v.s. i områder som ikke er regulert. Reguleringsplan for hytteområdet ved Hutjern.

 

 

 


Kommunens regler for hytter innenfor LNF - områder.

HYTTER OG TOMTER

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.