top of page

LODD 3

BRUKSRETTRABATT

Virkesrett

Vi øker virkesrett-rabatten til 50 % fra 1 mars 2023.

Da den økonomiske situasjonen tillater økte utbetalinger har styret vedtatt å øke virkesrett-rabatten nok en gang.
I tillegg til økningen fra 30 % til 50 % øker vi også taket på total rabatt fra kr. 20 000,- til kr 50 000,-

Toten almenning lodd nr. 3 yter virkesrett til alle bruksberettigede uten søknad.
Denne ytelsen baserer seg på overskudd fra skogsdriften til Lodd nr. 3. 
Det er signert avtale med Toten Byggsenter og XL Bygg, avd. Kolbu.
 

Det ytes rabatter på gjeldende varegruppeliste som proffkundene får.  Rabatten gjelder på de til en hver tid gjeldende veil.priser.
Ved større prosjekter anbefales det å forespørre. Rabatten er for tiden begrenset til årlig kr. 50.000 pr bruksberettiget.
Uttak av trelast som overskrider 50 000 kroner i rabatt innenfor samme år er søknadspliktig.

Rabattavtale Franzefoss

Lodd 3 har signert en avtale med Franzefoss.
Gjeldende fra 1. januar 2023 gis det 30 % rabatt på veiledende priser.
NB: Det MÅ oppgis Gards- og Bruksnummer ved første gangs bestilling.

Årskort til hver bruksberettiget eiendom er gratis for kjøring på almenningens bomveger – Lodd 3 eller Garsjøvegen. .
Logg inn på Youpark, registrer deg, velg abonnement, velg "Frikort - Bruksberettiget LODD NR 3" Husk å spesifisere Gnr/Bnr i kommentarfeltet. Deretter må du legge til inntil to stk. kjøretøy.

Mer info om registrering, herunder bruksanvisning, finner du her

Husk at fordelen av benyttet bruksrett-rabatt skal føres opp på skattemeldingen.

TILSKUDD TIL BRUKSBERETTIGEDE

I henhold til Bruksregler for Toten Almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og Eina Almenning punkt 3.7 bokstav d), kan det avsettes midler til rabatt og bidragsordninger.

De årene Toten Allmenning Lodd nr. 3 har et regnskapsmessig overskudd utover den alminnelige skogsdriften, åpnes det også for å yte tilskudd til landbruksbygg, nydyrking, gjerder, grøfting og andre jordbruksrelaterte tiltak.

Formålet med å yte eget tilskudd er å gi støtte til prosjekter som styrker økonomien til de som aktivt holder jorda i hevd (egen og andre bruksberettigedes jord).

Les mer om mulige tilskudd og beløpsgrenser i vedtektene:

ÅRSBERETNING
GRUS OG PUKK

Grustaket er utleid til Franzefoss Minerals

Franzefoss.png

Som bruksberettiget i almenningene får du 30 % rabatt hos Franzefoss minerals. Har du planer om større prosjekter, ta kontakt med Franzefoss for å bli enig om egen pris.

Almenningskontoret må tilsendes dokumentasjon for å få refundert rabatten.

https://kalk.no/

HYTTEUTLEIE

Lett tilgjengelig, plassert langs Vestre Åsveg, ca. 17 km fra Lena sentrum, ligger den tradisjonsrike hytta Vesterås. En gang benyttet som overnatting og hvilested for slitne tømmerkjørere og deres hester,  idag modernisert som utleiested for de som søker ut i naturens stillhet vekk fra trafikk og mas.


Vesterås har et moderne og velutstyrt kjøkken og kan benyttes for større eller mindre samlinger.

Sommer eller vinter, vil du kunne leie hytta i weekender eller for lengre perioder. Rett utenfor trappa har du tilgang til de muligheter Totenåsen tilbyr.


Om vinteren fyrer du med gratis ved fra peis eller ovner. Elektrisk strøm har du tilgang til fra egen dieselgenerator.   
      
Rikelig med sengeplasser og rom for vanlig opphold eller konferanse.


Store og godt utstyrte oppholdsrom gjør hytta egnet til større eller mindre grupper for avslapping eller kreativitet.


På tunet rett utenfor hytta er det mange parkeringsplasser.  Ved utleie om vinteren, brøytes området. Vestre Åsveg er helårsvei.

Det har blitt satt opp nytt uthus etter brannen den 15.10.2006. Det er satt inn et nytt strømagregat som er en del større enn det gamle.
I uthuset er det et rom som er forvaltes av DNT. Hytta ligger plassert langsmed den nye Totenåsstien.

 

 
Kontaktperson for Vesterås:

Morten Skaugerud, Gransmarka 58, 2850 Lena.

Tlf: 918 15 341.

Allmenningen har to regulerte områder hvor det er to ulike planer. I tillegg har kommunen utarbeidet regler for eksisterende hytter innenfor LNF - områder, d.v.s. i områder som ikke er regulert. Reguleringsplan for hytteområdet ved Hutjern.

 

 

 


Kommunens regler for hytter innenfor LNF - områder.

HYTTER OG TOMTER

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.

bottom of page