top of page

AKTUELT

Søk

Beitedyr og turgåere

Denne artikkelen stod i Totens blad i 2014

Skrevet av: Mina B. Sveen, Totens Blad

Tlf.: 61168757 / mobil: 41544337

Sommeren på Totenåsen er et paradis for tur- og hyttefolket, men også for husdyra som får noen måneder i full frihet. Sameksistensen er ikke alltid knirkefri, og i fjor ble en kvinnelig turgåer hardt skadet da hun ble angrepet av ei ku som gikk på beite.

Østre Toten storfelag i lodd nummer tre slipper i løpet av uka rundt 350 storfe på beite i almenningen, og i lodd nummer to slipper dyreeierne hele 480 dyr. Det betyr over 800 kuer og kviger på åsen.

Nå håper Håvard Nygård og Jens Petter Sveum i storfelaget det blir en fredelig sameksistens mellom turfolk og dyr.

– Folk skal ikke være redde for å ferdes på åsen, det er det viktig for oss å si. Kyr er veldig trivelige dyr, sier Nygård.

Morsinstinkt

Når det er sagt, legger Nygård heller ikke skjul på at folk ikke har like mye førstehåndskunnskap om husdyr nå som for bare noen få tiår siden, samtidig som stadig flere bruker åsen til fritidsformål. Dermed tror han det kan være lurt å forberede seg litt på hvordan en skal møte beitedyra.

– Kua i seg selv er ikke farlig. Den er heller litt skeptisk, sier Sveum. Han har imidlertid ammekyr, og det betyr at kua kan slippes på beite sammen med kalv.

– Kua har et veldig sterkt morsinnstinkt, og gjør alt for å beskytte kalven sin hvis den føler seg truet, sier Nygård. Det betyr at en bør ta spesielle hensyn hvis en har med seg hund.

– Når kua lukter hund, lukter hun rovdyr, sier Nygård. Det kan få kyr med kalv til å bli ekstra påpasselige, for de opplever hunden som en trussel. Derfor er det ingen god idé å passere nær ku med kalv sammen med hunden.

– Men det er ingen grunn til å la være å gå tur på åsen med hund hvis du overholder båndtvangen. Hører du bjeller, kan du bare vurdere å gå en annen veg, sier Nygård.

Også uten hund er det greit å være varsom med å gå for nær dyra. Heller ikke de to drevne bøndene ville gått bort til en flokk med ukjente kyr. Sveum tipser også om at kua forbinder bøtter med deilig kraftfôr, og at det kan være en grunn til at kua blir nærgående når bærplukkerne kommer med store spann.

Unngå blikkontakt

Skulle uhellet være ute, og du som turgåer møter ku som blir skremt og vil forsvare seg sjøl eller kalven sin, skal du trekke deg rolig tilbake.

– Ikke se den inn i øynene eller vis tennene. Det oppfatter den som truende. Snu deg vekk og gå unna, men følg med i øyekroken hva kua gjør, sier Nygård. De to bøndene mener det også er en god idé å bruke deler av åsen der det er lite beitedyr.

– I lodd fem er det nok sjelden du treffer på ku, men det er viktig å huske på at dyra vandrer, sier Sveum. I områdene nær bygda er det også flere områder som ligger innenfor sperregjerder for beitedyr.

Kjøtt- og melkebøndene kan ikke etterkomme ønskene til dem som mener åsen ville vært hyggeligere uten ku.

– Det er store ressurser på åsen, og dem er det viktig for oss å utnytte, sier Nygård, som i likhet med andre med storfe eller sau har beiterett på åsen.

– Beitedyr er også viktige for landskapspleie i både inn- og utmark, der både ku, og ikke minst sauen gjør en stor jobb for at det ikke skal gro igjen, sier Sveum.

Nylige
Arkiv

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.

bottom of page