AKTUELT

AKTUELT

TOTEN ALMENNING

Skogsdrift

Historisk utnyttelse av skogen: Etter kjøpet av almenningen i 1805 gikk det ca. 50 år hvor man ikke vet stort om hva som skjedde i Totens Almenninger. Det var først i 1857 at "Loven om almenninger" kom og det ble påbudt å sette opp regler for utnyttelse av skogen. Vi fikk bl. a. forstmester Barths råd om bruksregler som sa at større skogsområder der det var mest ungskog skulle være fredet for hogst, videre om opprydding i skogen og sist men ikke minst om på hvilken tid hogsten skulle foregå. Reglene tok sikte på å beskytte skogen mot rovhogst og misbruk. På grunn av de store avstandene og manglende veier foregikk utnyttelsen av skogen i de områder som lå lagelig til, mens områdene lengst unn

Beiting

Det vil også forekomme både storfe og sauer fra Lodd 2 inne på våre områder. Disse organiseres av egne beitelag. Arnfinn Degvold, tlf 41652115 leder storfesankelaget i Lodd nr 2. Turgåere oppfordres til varsomhet i omgang med beitedyr. Sitt gjerne ned og la et dyr frivillig komme bort til deg, men ikke gå mot flokker eller enkeltdyr med hund. Instinktet til dyra kan resultere i at de går til angrep, dette gjelder spesielt om de har kalv eller lam. Hundeeiere skal ha hunder i bånd under beitesesongen. Les artikkel om dette fra Totens blad lengere nede på denne siden. Hytteeiere som benytter strømgjerde rundt hytta skal kun benytte dette når de fysisk er tilstede. Ved avreise skal strømgjerdet

Living Wills and Health Care: Powers of Attorney

Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading. Welcome to your blog post. Use this space to connect with your readers and potential customers in a way that’s current and interesting. Think of it as an ongoing conversation where you can share updates about business, trends, news, and more. Design with Ease “Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.” Every layout comes with the latest social features built in. Readers will be able to easily share posts on social networks like

What’s Lurking Within the Legal Fine Print

Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading. Welcome to your blog post. Use this space to connect with your readers and potential customers in a way that’s current and interesting. Think of it as an ongoing conversation where you can share updates about business, trends, news, and more. Design with Ease “Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.” Every layout comes with the latest social features built in. Readers will be able to easily share posts on social networks like

Mackintosh & Rothman Names New CEO

Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading. Welcome to your blog post. Use this space to connect with your readers and potential customers in a way that’s current and interesting. Think of it as an ongoing conversation where you can share updates about business, trends, news, and more. “Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.” You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow visitors to explore more of w

Common Law vs. Civil Law: A Deep Comparison

Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading. Welcome to your blog post. Use this space to connect with your readers and potential customers in a way that’s current and interesting. Think of it as an ongoing conversation where you can share updates about business, trends, news, and more. “Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.” You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow visitors to explore more of w

Proposed Bill Could Tip the Scale of Justice

Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading. Welcome to your blog post. Use this space to connect with your readers and potential customers in a way that’s current and interesting. Think of it as an ongoing conversation where you can share updates about business, trends, news, and more. “Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.” You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow visitors to explore more of w

Nylige
Arkiv

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA