AKTUELT

AKTUELT

TOTEN ALMENNING

Beitedyr og turgåere

Denne artikkelen stod i Totens blad i 2014 Skrevet av: Mina B. Sveen, Totens Blad Tlf.: 61168757 / mobil: 41544337 Sommeren på Totenåsen er et paradis for tur- og hyttefolket, men også for husdyra som får noen måneder i full frihet. Sameksistensen er ikke alltid knirkefri, og i fjor ble en kvinnelig turgåer hardt skadet da hun ble angrepet av ei ku som gikk på beite. Østre Toten storfelag i lodd nummer tre slipper i løpet av uka rundt 350 storfe på beite i almenningen, og i lodd nummer to slipper dyreeierne hele 480 dyr. Det betyr over 800 kuer og kviger på åsen. Nå håper Håvard Nygård og Jens Petter Sveum i storfelaget det blir en fredelig sameksistens mellom turfolk og dyr. – Folk skal ikk

Vei/bom

Årskortene brukes på bomstasjonene ved at kortet legges inntil kortleser på den oransje søylen som står foran bommen. Deretter følges instruksjonen på skjerm ved kortterminal for betaling med bankkort. Det er en engangsavgift på årskortet på 150 kr/stk i tillegg til årsavgiften, for tiden kr. 800 pr. år. I lodd 3 er årskort gratis for bruksberettigede. De som er registrert som bruksberettigede i lodd nr 3 og har hatt en rabattert pris på 500 kroner har nå blitt endret i vårt system til gratis. Dette gjelder kun et kort per bruksberettigede eiendom og man kan velge om det frie årskortet skal være på lodd 3 sine veger eller på Garsjøvegen. De som er registrert med flere kort får altså bare et

Hytter/tomter

Ledige festetomter i Toten Almenning lodd nr 4 og 5. Du finner reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for de ulike hytteområdene på kommunens kartside. Du må da velge "Arealplaner" øverst i menyen til venstre. Du kan så søke på f. eks Hersjøen og vil da få opp reguleringsplankartet og reguleringsplanbestemmelser. På hyttegrendene i Nybrenna, Hersjøen og Fjæluhøgda har vi lagt ut flere festetomter. For alle interesserte er det "først til mølla"-prinsippet som gjelder. Tomtene blir delt ut ettersom interesserte melder seg på. For nærmere informasjon om hvilke tomter som til enhver tid er tilgjengelige, kontakt bestyrer Mats Halvorsrud på telefon 95 55 06 79 (post@totenalm.no). Kart og

Bruksrett rabatt

Rabatten gis på materialer som skal brukes til landbruksformål eller våningshus på den bruksberettigede eiendommen.Det gis rabatt på hvit trelast, limtredragere, takstoler og impregnerte gjerdestolper. Egne regler gjelder for lodd nr. 3. Ta kontakt med Toten Tre XL Bygg eller Byggsenteret Toten for detaljer.

Mottok du kommunalt grøftetilskudd i 2016?

Lodd nr 3 vedtok i september 2016 å innføre tilskudd til bruksberettigede etter søknad. Da 2016 var et overgangsår er det vedtatt at alle bruksberettigede i lodd nr 3 som fikk godkjent søknad om kommunalt grøftetilskudd, kan søke om grøftetilskudd iht gjeldende vedtekter for tilskudd til bruksberettigede.

Tilskudd til bruksberettigede

I henhold til Bruksregler for Toten Almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og Eina Almenning punkt 3.7 bokstav d), kan det avsettes midler til rabatt og bidragsordninger. De årene Toten Allmenning Lodd nr. 3 har et regnskapsmessig overskudd utover den alminnelige skogsdriften, åpnes det også for å yte tilskudd til landbruksbygg. Formålet med å yte eget tilskudd til landbruksbygg er å gi støtte til prosjekter som styrker økonomien til de som aktivt holder jorda i hevd (egen og andre bruksberettigedes jord), og bruksberettigede som har jordbruk som grunnlag for hovedinntekta. Det kan gis inntil 10 % tilskudd av godkjente prosjekter opp til en kostnadsramme på 1 million kroner. Videre kan det gis inntil 5

Nylige
Arkiv

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA