Skogsdrift

22/01/2018

Historisk utnyttelse av skogen:

 

Etter kjøpet av almenningen i 1805 gikk det ca. 50 år hvor man ikke vet stort om hva som skjedde i Totens Almenninger. Det var først i 1857 at "Loven om almenninger" kom og det ble påbudt å sette opp regler for utnyttelse av skogen. Vi fikk bl. a. forstmester Barths råd om bruksregler som sa at større skogsområder der det var mest ungskog skulle være fredet for hogst, videre om opprydding i skogen og sist men ikke minst om på hvilken tid hogsten skulle foregå. Reglene tok sikte på å beskytte skogen mot rovhogst og misbruk. På grunn av de store avstandene og manglende veier foregikk utnyttelsen av skogen i de områder som lå lagelig til, mens områdene lengst unna ble stående urørt med gammel bestand.

 

Status på skogen i lodd nr 3 pr 2016

 

Stående masse

500.000 m3

 

Tilvekst

19.000 m3

 

Avvirke

15.000 m3

 

Produktivt areale

58.000 da.

 

Totalt areale

72.000 da

 

 

Please reload

Nylige

05/04/2018

05/04/2018

Please reload

Arkiv
Please reload

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA