top of page

AKTUELT

Søk

Skogsdrift

Historisk utnyttelse av skogen:

Etter kjøpet av almenningen i 1805 gikk det ca. 50 år hvor man ikke vet stort om hva som skjedde i Totens Almenninger. Det var først i 1857 at "Loven om almenninger" kom og det ble påbudt å sette opp regler for utnyttelse av skogen. Vi fikk bl. a. forstmester Barths råd om bruksregler som sa at større skogsområder der det var mest ungskog skulle være fredet for hogst, videre om opprydding i skogen og sist men ikke minst om på hvilken tid hogsten skulle foregå. Reglene tok sikte på å beskytte skogen mot rovhogst og misbruk. På grunn av de store avstandene og manglende veier foregikk utnyttelsen av skogen i de områder som lå lagelig til, mens områdene lengst unna ble stående urørt med gammel bestand.

Status på skogen i lodd nr 3 pr 2016

Stående masse

500.000 m3

Tilvekst

19.000 m3

Avvirke

15.000 m3

Produktivt areale

58.000 da.

Totalt areale

72.000 da

Nylige
Arkiv

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.

bottom of page