top of page

AKTUELT

Søk

Tilskudd til bruksberettigede

I henhold til Bruksregler for Toten Almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og Eina Almenning punkt 3.7 bokstav d), kan det avsettes midler til rabatt og bidragsordninger.

De årene Toten Allmenning Lodd nr. 3 har et regnskapsmessig overskudd utover den alminnelige skogsdriften, åpnes det også for å yte tilskudd til landbruksbygg.

Formålet med å yte eget tilskudd til landbruksbygg er å gi støtte til prosjekter som styrker økonomien til de som aktivt holder jorda i hevd (egen og andre bruksberettigedes jord), og bruksberettigede som har jordbruk som grunnlag for hovedinntekta.

Det kan gis inntil 10 % tilskudd av godkjente prosjekter opp til en kostnadsramme på 1 million kroner.

Videre kan det gis inntil 5 % tilskudd av en kostnad ut over 1 million kroner.

Den maksimale utbetalingen per prosjekt er kr. 300.000,-

Nylige
Arkiv

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.

bottom of page