top of page

AKTUELT

Søk

Nye bruksregler for Toten Almenning 1, 2, 3, 4, 5 og Eina Almenning

Det kunngjøres herved at nye bruksregler for Totenalmenningene nå er godkjent av Landbruks- og matdepartementet.


De nye bruksreglene ligger her som .pdf-fil eller kan mottas ved forespørsel til almenningskontoret. Bruksreglene er gitt med hjemmel i lov av 19. juni 1992 nr. 59 om bygdealmenninger § 3 – 7.


Bruksreglene er bindende for almenningsstyret og de eiendomsberettigede og bruksberettigede. Bruksreglene skal legges til grunn for styrets forvaltning av almenningene og de eiendomsberettigede og bruksberettigedes utøvelse av bruksrettene, ved siden av bestemmelsene i lov om bygdealmenninger og annet lovverk.


Bruksregler for Totenalmenningene_Endelig Versjon godkjent av Dep_10.01.2023
.pdf
Last ned PDF • 126KB

Comments


Nylige
Arkiv

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få melding om nyheter og tilbud! Nyhetsbrevet er gratis og du kan melde deg ut når som helst.

bottom of page